Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

Na prośbę pacjenta dokumentacja zostaje wydana bez zbędnej zwłoki.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot leczniczy pobiera opłatę w wysokości:

  1. jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 4,00;
  2. jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,00zł;
  3. sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli dokumentacja medyczna prowadzona jest w postaci elektronicznej – 3,00 zł

Wysokość opłat ustalono z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów ich udzielania.

Modele ortodontyczne również są częścią dokumentacji medycznej. Za kopię modeli ortodontycznych placówka pobiera kwotę- 9 zł. Zdjęcia rentgenowskie są wydawane w formie elektronicznej- koszt 3 zł.

Jak procedura wygląda w praktyce?

Po przekazanej informacji przez Pacjenta, o chęci odbioru dokumentacji, Pani Rejestratorka przekazuje taką wolę Pacjenta lekarzowi prowadzącemu. Lekarz przygotowuje dokumentację z określeniem terminu jej odbioru. Pacjent zostaje poinformowany przez rejestrację telefonicznie bądź mailowo, w jakim czasie może odebrać dokumenty. Przy odbiorze, za okazaniem dowodu tożsamości Pacjent kwituje odbiór.

Odbiór dokumentacji medycznej przez osobę bliską

Dokumentacja medyczna jest niezwykle ważnym dokumentem, ze względu na to, że zawiera dane wrażliwe Pacjenta. Aby zapewnić najwyższy poziom obsługi Pacjenta i bezpieczeństwo jego danych (aby dokumentacja nie dostała się w niepowołane ręce) prosimy, aby Państwo wypełniali upoważnienia (są one dołączone do karty rejestracji Nowego Pacjenta oraz dostępne w rejestracji placówki). Przy chęci odbioru dokumentacji przez inną osobę niż Pacjent, Panie Recepcjonistki będą weryfikowały, czy Pacjent zgadza się na odbiór jego dokumentacji przez inną osobę.