Polityka prywatności

Polityka Prywatności Dentx Stomatologia Sp. z o.o.

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Pacjentów oraz Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o najwyższe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, uwzględniając powszechnie obowiązujące przepisy prawa ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych to:

Sposób przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w sposób minimalny, z poszanowaniem Państwa prawa do prywatności. Podczas rejestracji, oczekiwania na wizytę, korzystania z usług medycznych i niemedycznych Dentx Stomatologia Sp. z o.o. w możliwie jak najmniejszym zakresie posługuje się państwa danymi osobowymi, zachowując dyskrecję.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dentx Stomatologia Sp. z o.o.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą Państwo się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

Prawa przysługujące Państwu – związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. Prawo do wniesienia sprzeciwu,
  2. Prawo wycofania zgody,
  3. Prawo dostępu do danych osobowych,
  4. Prawo żądania sprostowania danych osobowych,
  5. Prawo żądania usunięcia danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
  6. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  7. Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora w sposób technicznie możliwy do wykonania.

Aby skorzystać z powyższych praw prosimy, aby skontaktować się z nami, bądź z Inspektorem Danych Osobowych.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Państwa aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.

Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Serwery, na których przechowywane są dane osobowe są własnością Administratora i są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji.

W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

Udostępnianie danych podmiotom trzecim

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe:

Dentx Stomatologia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.